mgr

Roman Grundkiewicz

Pracownia Systemów Informacyjnych Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B2-36
telefon 61 829-5452
e-mail romang@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 10:30–11:30

wtorek, 11:30–12:30

Powrót do listy pracowników