dr

Stefan Barańczuk

Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-17
telefon 61 829-5485
e-mail stefbar@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~stefbar
dyżury wtorek, 12:00–13:00

środa, 13:15–14:15

Powrót do listy pracowników