dr hab.

Michał Hanćkowiak

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B3-34
telefon 61 829-5388
e-mail mhanckow@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 11:45–12:45

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników