prof. dr hab.

Henryk Hudzik

Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych Przynależność do zakładu
Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B3-04
telefon 61 829-5356
e-mail hudzik@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników