prof. UAM dr hab.

Magdalena Jaroszewska

Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko pracownik emerytowany
pokój B1-43
telefon 61 829-5474
e-mail magjar@amu.edu.pl
dyżury – uwagi Termin dyżuru ustalany indywidualnie

Powrót do listy pracowników