dr hab.

Michał Jasiczak

Zakład Analizy Matematycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B2-42
telefon 61 829-5423
e-mail mjk@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników