dr hab.

Michał Jasiczak

Zakład Analizy Matematycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B2-42
telefon 61 829-5423
e-mail mjk@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

środa, 10:00–11:00

Powrót do listy pracowników