prof. dr hab.

Jerzy Jaworski

Centrum Kryptologii Kierownik jednostki
Zakład Matematyki Dyskretnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B3-22
telefon 61 829-5396
e-mail jaworski@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~jaworski

Powrót do listy pracowników