dr

Edyta Juskowiak

Zakład Dydaktyki Matematyki Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko starszy wykładowca
pokój B1-04
telefon 61 829-5457
e-mail edyta@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 11:30–12:30

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników