dr

Jan Kaczmarek

Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko starszy wykładowca
pokój B2-37
telefon 61 829-5453
e-mail jankaczm@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 11:30–12:30

wtorek, 13:30–14:30

Powrót do listy pracowników