prof. dr hab.

Jerzy Kaczorowski

Zakład Algebry i Teorii Liczb Przynależność do zakładu
Zakład Algebry i Teorii Liczb Kierownik jednostki
Zakład Dydaktyki Matematyki Kurator

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B2-45
telefon 61 829-5426
e-mail kjerzy@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników