prof. dr hab.

Michał Karoński

Zakład Matematyki Dyskretnej Przynależność do zakładu
Zakład Matematyki Dyskretnej Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B3-24
telefon 61 829-5393
e-mail karonski@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.karonski.home.amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 10:30–11:30

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników