prof. dr hab.

Jerzy Kąkol

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B3-42
telefon 61 829-5371
e-mail kakol@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 13:30–14:30

Powrót do listy pracowników