dr

Krzysztof Krzywdziński

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B2-23
telefon 61 829-5367
e-mail kkrzywd@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 11:30–12:30

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników