prof. dr hab.

Ireneusz Kubiaczyk

Zakład Równań Różniczkowych Przynależność do zakładu
Zakład Równań Różniczkowych Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B4-21
telefon 61 829-5349
e-mail kuba@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników