prof. dr hab.

Tomasz Kubiak

Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B1-41
telefon 61 829-5472
e-mail tkubiak@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–14:00

Powrót do listy pracowników