dr

Wiesław Kurc

Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko pracownik emerytowany
pokój B2-16
telefon 61 829-5433
e-mail wkurc@amu.edu.pl
dyżury – uwagi Termin dyżuru ustalany indywidualnie

Powrót do listy pracowników