dr

Aleksandra Maciejewska

Zakład Dydaktyki Matematyki Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko pracownik emerytowany
pokój B1-46
telefon 61 829-5479
e-mail alma@amu.edu.pl
dyżury – uwagi Termin dyżuru ustalany indywidualnie

Powrót do listy pracowników