prof. dr hab.

Wacław Marzantowicz

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu
Zakład Geometrii i Topologii Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B1-31
telefon 61 829-5499
e-mail marzan@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~marzan
dyżury wtorek, 12:00–13:00

środa, 11:30–12:30

Powrót do listy pracowników