prof. dr hab.

Mieczysław Mastyło

Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji Przynależność do zakładu
Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B4-23
telefon 61 829-5351
e-mail mastylo@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–14:00

Powrót do listy pracowników