dr

Paweł Mleczko

Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-23
telefon 61 829-5492
e-mail pml@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~pml
dyżury wtorek, 12:00–14:00

Powrót do listy pracowników