prof. dr hab.

Roman Murawski

Zakład Logiki Matematycznej Przynależność do zakładu
Zakład Logiki Matematycznej Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B2-32
telefon 61 829-5447
e-mail rmur@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.logika.amu.edu.pl/murawski_dane.php
dyżury poniedziałek, 10:00–11:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników