prof. dr hab.

Julian Musielak

Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko emerytowany profesor
pokój B1-40
telefon 61 829-5471
e-mail musielak@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników