dr

Bartosz Naskręcki

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko doktorant
pokój B1-15
telefon 61 829-5354
e-mail bartnas@amu.edu.pl
dyżury – uwagi Urlop naukowy

Powrót do listy pracowników