dr

Edyta Nowińska

Zakład Dydaktyki Matematyki Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-44
telefon 61 829-5475
e-mail nowinska@amu.edu.pl
dyżury – uwagi Urlop

Powrót do listy pracowników