dr

Tomasz Obrębski

Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B3-18
telefon 61 829-5382
e-mail obrebski@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 13:30–14:30

Powrót do listy pracowników